Parafia św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

Niedziela i święta

07.00
08.30
10.00 - suma
11.30 - msza św. rodzinna
15:00
18.00 - msza św. z udziałem młodzieży
Spowiedź św. w czasie każdej mszy św.

Dni powszednie

06.30
07.00 - z wyjątkiem Adwentu   
15.00
18.00
Spowiedź św. w czasie każdej mszy świętej

Kancelaria

Czynna w:
od wtorku do piątku w godz. 15.45 - 17.15

sobota, godz. 8.30 - 9.30

Tel. do kancelarii: 89 762 28 83

 

Kontakt

ul. Mazurska 27
11-200 Bartoszyce
e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com
tel. 0(89) 762 28 83

Bank Spółdzielczy O/Bartoszyce
12 8855 0004 2001 0000 1007 0001

Parafialny Zespół Caritas


Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. 

Parafialny Zespół Caritas został powołany 28 sierpnia 2013 r. Jego powstanie było odpowiedzią na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

W chwili obecnej, prężnie działający Zespół liczy siedem osób.

Parafialny Zespół Caritas w ramach charytatywnej pomocy najuboższym i samotnym realizuje następujące zadania:

  • Przygotowywania paczek z żywnością
  • Spotkania adwentowe – śniadania dla dzieci uczęszczających na Msze św. roratnie
  • Wieczerze wigilijne dla samotnych
  • Rozprowadzanie świec ,, Caritas’’
  • Współpraca z wolontariuszami i Szkolnym Kołem Caritas
  • Organizowanie zbiórek żywności w kościele i lokalnych sklepach

Wszystkie podejmowane dzieła są realizowane z wielką rzetelnością, skutecznie niosąc pomoc potrzebującym.

Nasza praca skupia się głównie na indywidualnej pomocy osobom, których życiowa sytuacja powstała z różnych przyczyn, ogranicza godne funkcjonowanie w środowisku. Szczególną troską obejmujemy rodziny wielodzietne, osoby chore, samotne i starsze.

Początkowy okres działalności oparty był głównie na przygotowywaniu paczek żywnościowych dla najuboższych parafian z produktów dostarczanych przez Caritas Olsztyn i obejmował pomocą 100 osób. Obecnie wydajemy ponad 240 paczek miesięcznie.

Zbiórki żywności odbywają się w lokalnych marketach Biedronka oraz Delikatesy Centrum. W akcjach tych bierze udział wolontariusze oraz dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas.

Parafialny Zespół Caritas zajmuje się też pomocą doraźną, czego przykładem jest przygotowanie plecaków z wyprawką szkolną dla najuboższych dzieci z parafii oraz akcja ,,Aniołek’’ dzięki, której gwiazdkowymi prezentami obdarowaliśmy 40 dzieci.

Największym jak dotąd sukcesem było pozyskanie środków na remont dachu jednej rodzinie, będącej w bardzo trudnej sytuacji życiowej.