Parafia św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

Niedziela i święta

  7.00
  8.30
10.00 - suma
11.30 - msza św. rodzinna
13.00 - z wyjątkiem lipca i sierpnia
18.00 - msza św. z udziałem młodzieży
Spowiedź św.
w czasie każdej mszy św.

Dni powszednie

6.30
7.00 - z wyjątkiem Adwentu   
16.30 - I piątek m-ca                     
18.00

Spowiedź św. w czasie każdej mszy św.  W I czwartki m-ca od godz. 17.00,   w I piątki miesiąca m-ca od 16.15.

Kancelaria

Czynna w:
wtorek-czwartek, godz. 15.00 - 17.00
sobota, godz. 8.30 - 9.30

Tel. do kancelarii: 665 218 122

W lipcu i sierpniu kancelaria czynna: wtorek-czwartek, godz. 15.00 - 17.00

Kontakt

ul. Mazurska 27
11-200 Bartoszyce
e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com
tel. 0(89) 762 28 83
tel. do kancelarii: 665 218 122

Bank Spółdzielczy O/Bartoszyce
12 8855 0004 2001 0000 1007 0001

24.03.2017 r. Dzień skupienia dla bezdomnych

/assets/Uploads/_resampled/SetRatioSize253189-DSC04026.JPG

Przeżywamy w Kościele rok św. Brata Alberta, w którym w sposób szczególny powinniśmy być uwrażliwieni na najbardziej potrzebujących. Z tego też powodu, w domu noclegowym dla osób z problemem bezdomności w Bartoszycach, odbył się wielkopostny dzień skupienia. Poprowadził go dn Paweł Szumowski, który posługuje duszpastersko w parafii św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej. Był on wspierany przez księży z parafii: proboszcza Artura Oględzkiego, który posługiwał w konfesjonale i Krzysztofa Patejuka, który sprawował Mszę Świętą. Dzień skupienia odbył się dzięki życzliwości kierowniczki domu Małgorzaty Stankiewicz.

Uczestnicy mieli możliwość przeżycia rachunku sumienia i sakramentu pokuty, przejścia drogi krzyżowej i wzięcia udziału w Eucharystii. Hasłem dnia skupienia było słowo „wracam” oraz werset z Ewangelii wg św. Łukasza: „Ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się".

- Wracam skąd i dokąd? W trakcie konferencji chciałem uzmysłowić, że każdy z nas jest człowiekiem grzesznym i nikt od tego nie jest wolny. Bo może poprzez różne życiowe sytuacje Pan Bóg został odsunięty na dalszy plan; może to był jakiś nałóg, może jakiś chory kontakt z drugim człowiekiem, który sprawił, że od Boga się oddaliliśmy - tłumaczy dn Szumowski. - Jednakże jak syn marnotrawny możemy wracać do Ojca nawet z najcięższymi grzechami. Wspólnie również uczestniczyliśmy w adoracji krzyża. Każdy mógł do krzyża podejść, ucałować go. Nie obyło się bez rozmów przy wspólnej herbacie i kawie. Dzień skupienia zakończyliśmy Eucharystią. Uczestnicy byli mocno zaangażowani poprzez śpiew, a nawet poprzez odczytanie słowa Bożego. Myślę, że ten czas, tych kilku godzin spędzonych wspólnie pomoże w lepszym przeżyciu Wielkiego Postu, jako czasu powrotu do Boga - podkreśla diakon.

Uczestnicy dnia skupienia zgodnie wyrażali nadzieję na to, że dni skupienia w ich domu będą kontynuowane i staną się tradycją.