Parafia św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

Niedziela i święta

07.00
08.30
10.00 - suma
11.30 - msza św. rodzinna
15:00
18.00 - msza św. z udziałem młodzieży
Spowiedź św. w czasie każdej mszy św.

Dni powszednie

06.30
07.00 - z wyjątkiem Adwentu   
16.30 - I piątek m-ca (oprócz wakacji) 
18.00
Spowiedź św. w czasie każdej mszy św.  W I czwartki m-ca od godz. 17.00,   w I piątki miesiąca m-ca od 16.15.

Kancelaria

Czynna w:
wtorek-czwartek, godz. 15.00 - 17.00
sobota, godz. 8.30 - 9.30

Tel. do kancelarii: 665 218 122

 

Kontakt

ul. Mazurska 27
11-200 Bartoszyce
e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com
tel. 0(89) 762 28 83
tel. do kancelarii: 665 218 122

Bank Spółdzielczy O/Bartoszyce
12 8855 0004 2001 0000 1007 0001

27.12.2019 - ODPUST PARAFIALNY

/assets/Uploads/_resampled/SetRatioSize253189-IMG-20191227-185412.jpg
Odpust parafialny – w Kościele  uroczystość patrona danego kościoła. Naszym patronem jest św. Jan Apostoł i Ewangelista - urodzony prawdopodobnie w Betsaidzie, jako syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat św. Jakuba Starszego. Według ewangelii był rybakiem nad Jeziorem Galilejskim.  Powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb.
Uważany jest za najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia Chrystusa. Tradycja chrześcijańska, zarówno w kościołach wschodnich jak zachodnich przypisuje mu autorstwo Ewangelii Jana, Objawienia św. Jana (Apokalipsy) i trzech listów.
Mszy św. odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Zapotoczny - proboszcz parafii św. Anny w Sokolicy. 
Św. Jan, można powiedzieć był zawsze w centrum wydarzeń ewangelicznych; był ich świadkiem. Do końca był przy Chrystusie. Jest Apostołem miłości - zaznaczył celebrans. 
Czego my możemy nauczyć się od św. Jana? - pytał ks. Grzegorz. - Możemy doświadczyć prawdziwej przemiany. Uczy nas poznawania Boga, jak zaznaczył w ewangelii- to Bóg jest miłością i chce taką samą miłością obdarzać każdego dnia.
Warto, budząc się każdego dnia mieć świadomość, że jesteśmy kochani przez Boga.
27 grudnia, w dniu święta św. Jana Apostoła i Ewangelisty praktykowane jest błogosławieństwo wina.
Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów - dodał kaznodzieja. 
Dzień odpustu to również czas wdzięczności Bogu za dar wspólnoty parafialnej. Niech wstawiennictwo św. Jana Apostoła i Ewangelisty wyprasza wszelkie łaski w podejmowanych pracach remontowych przy naszym kościele.
Św. Janie Apostole i Ewangelisto - módl się za nami!