Parafia św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

Niedziela i święta

  7.00
  8.30
10.00 - suma
11.30 - msza św. rodzinna
13.00 - z wyjątkiem lipca i sierpnia
18.00 - msza św. z udziałem młodzieży
Spowiedź św.
w czasie każdej mszy św.

Dni powszednie

6.30
7.00 - w okresie Adwentu o godz. 7.15    16.45 - I piątek m-ca                       18.00

Spowiedź św. w czasie każdej mszy św. W I czwartki m-ca od godz. 17.00, w I piątki miesiąca m-ca od 16.15.

Kancelaria

Czynna w:
wtorek-piątek, godz. 15.00 - 17.00
sobota, godz. 8.30 - 9.00

Tel. do kancelarii: 665 218 122

W lipcu i sierpniu kancelaria czynna: wtorek-piątek, godz. 15.00 - 17.00

Kontakt

ul. Mazurska 27
11-200 Bartoszyce
e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com
tel. 0(89) 762 28 83
tel. do kancelarii: 665 218 122

Bank Spółdzielczy O/Bartoszyce
12 8855 0004 2001 0000 1007 0001

OGŁOSZENIA PARAFIALNE- 15 KWIETNIA 2018 r. III NIEDZIELA WIELKANOCNA


Spotkanie z rodzicami osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania dziś po mszy św. o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa.

Wydawanie żywności  18 i 19 kwietnia  w godz. 16.00 - 17.30.

Nabożeństwo Droga Światła w najbliższy piątek po mszy św. o godz. 18.00.

W najbliższą sobotę 21 kwietnia o godz. 11.00 w konkatedrze św. Jakuba Apostoła w Olsztynie odbędą się święcenia biskupie ks. kan. dra Janusza Ostrowskiego. Otoczmy w naszych codziennych modlitwach osobę Biskupa Nominata.

Także w sobotę o godz. 8.00 z parkingu przy ul. Turkowskiego wyjazd do teatru Roma w Warszawie na przedstawienie Piloci.

W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna na prace przy renowacji naszej zabytkowej świątyni. Aktualnie trwają prace przy ścianach od strony plebanii (północna), zostały zdemontowane okna zewnętrzne, które ze względu na bardzo zły stan wymagają profesjonalnych prac restauracyjnych.

Spotkanie dla dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I komunii św. i ich rodziców w najbliższą niedzielę 22 kwietnia, po mszy św. o godz. 11.30.

Organizujemy wyjazd do Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie na Dzień Wdzięczności 28 kwietnia b. r.
W programie m. in. msza św., koncert organowy, rozgrywki sportowe, koncert zespołu seminaryjnego Soli Deo Gloria oraz wiele innych atrakcji. Osoby chętne mogą zapisywać się w kancelarii lub zakrystii. Wyjazd z parkingu przy ul. Turkowskiego w sobotę 28 kwietnia o godz. 8.00, koszt 20 zł. Serdecznie zapraszamy.

Archidiecezja Warmińska przygotowuje projekt pt. Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, współfinansowany przez Unię Europejską. Działania powstającej instytucji skupiają się wokół dwóch celów: ukazanie szerokiemu gronu osób dziedzictwa kulturowego archidiecezji oraz zabezpieczenie obiektów o wysokim poziomie artystycznym, historycznym czy kultycznym. Tak realizowane cele zbieżne są z dzisiejszym prawodawstwem zarówno państwowym jak i kościelnym. Na planowane ekspozycje składać się będą przede wszystkim znaczące obiekty zachowane w zbiorach instytucji diecezjalnych a przede wszystkim parafie, które są istotnym nośnikiem dziedzictwa archidiecezji warmińskiej od ponad 700 lat. Stąd też twórcy muzeum chcą aby w ekspozycjach muzealnych nie zabrakło obiektów pochodzących z parafii, które będą pokazywały zaangażowanie poszczególnych parafii w tworzenie i trwanie historii tych ziem oraz zaangażowanie naszych przodków i współczesnych wspólnot parafialnych w dbałość
o estetyczny wymiar sprawowanej w historycznych świątyniach liturgii. Dziś wiele z obiektów historycznych wycofane jest zarówno z kultu jak i liturgii, ale posiadają one w wymiarze historycznym ogromne znaczenie. W naszym kościele są dwa nieużywane XVII wieczne konfesjonały, które stanowiły pierwotnie wyposażenie kościoła w Tylży,
a kilkanaście lat temu trafiły do naszego kościoła.

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i kształt muzeum na czele z Abp Józefem Górzyńskim Metropolitą Warmińskim oraz liczne głosy doradcze i konsultacyjne wskazały, aby jeden z  konfesjonałów stanowił cenny eksponat muzeum. Mając na uwadze zakres działania muzeum, jego potencjalnych odwiedzających (zakładane jest 22 tys. osób rocznie) oraz znaczenie muzeum nie tylko dla archidiecezji, ale także dla województwa i szerokiego grona turystów jeden konfesjonał został udostępniony dla muzeum. Do muzeum trafił również przedwojenny nieużywany dzwon, który będzie drugim eksponatem pochodzącym z naszej parafii. W ten sposób nasza wspólnota parafialna, udostępniając konfesjonał i dzwon włącza się w dzieło tworzenia Muzeum Archidiecezjalnego, zachowując jednocześnie pełne prawo własności do wypożyczonych eksponatów, które będą odpowiednio oznaczone na wystawie, wskazując jego właściciela. Będzie to w pewnym sensie „reklama” parafii i świadectwo o ludziach tworzących naszą parafię.

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego z wieloma cennymi artykułami. Jest także Biuletyn Parafialny.

Pamiętając w modlitwie o Solenizantach i Jubilatach polecamy Ich opiece Matki Jezusa.

                                                                                                                     

 

W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej

śp. Krystynę Chorzewską l. 68 z ul. Nad Łyną

Polećmy ją Bożemu miłosierdziu.

Dobry Jezu a nasz Panie daj jej wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.