Parafia św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

Niedziela i święta

07.00
08.30
10.00 - suma
11.30 - msza św. rodzinna
15:00
18.00 - msza św. z udziałem młodzieży
Spowiedź św. w czasie każdej mszy św.

Dni powszednie

06.30
07.00 - z wyjątkiem Adwentu   
15.00
18.00
Spowiedź św. w czasie każdej mszy świętej

Kancelaria

Czynna w:
od wtorku do piątku w godz. 15.45 - 17.15

sobota, godz. 8.30 - 9.30

Tel. do kancelarii: 89 762 28 83

 

Kontakt

ul. Mazurska 27
11-200 Bartoszyce
e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com
tel. 0(89) 762 28 83

Bank Spółdzielczy O/Bartoszyce
12 8855 0004 2001 0000 1007 0001

Bierzmowanie


MOJE PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  2019/2020

 05 STYCZNIA - (niedziela) - katecheza dla bierzmowanych - g. 18:00;

09 LUTEGO - (niedziela) - katecheza dla bierzmowanych - g. 18:00;

01 MARCA - (niedziela) - katecheza dla bierzmowanych - g. 18:00;

05 KWIETNIA - (niedziela) - katecheza dla bierzmowanych - g. 18:00;

  • MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY - NIEDZIELA, GODZ. 18:00. 

W OKRESIE WIELKIEGO POSTU:

  • DROGA KRZYŻOWA godz. 18:30 - KAŻDY PIĄTEK
  • GORZKIE ŻALE - Niedziela, g. 17:15 (obowiązkowe 3 razy);
  • MISJE ŚWIĘTE - 22.03-29.03;
  • WYJAZD DZIĘKCZYNNY ZA DAR SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - LEDNICA/ k. GNIEZNA - 06 CZERWCA 2020 r. - KOSZT. 100 ZŁ.;
  • DLA PRAGNĄCYCH CZEGOŚ WIĘCEJ: SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY: RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE (OAZA) – w środy o godz. 18:45.
  • SAKRAMENT BIERZMOWANIA - 17 KWIETNIA 2020, GODZ. 18:00.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia
z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci, co kandydat.

Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma
on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5).