Parafia św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

Niedziela i święta

  7.00
  8.30
10.00 - suma
11.30 - msza św. rodzinna
13.00 - z wyjątkiem lipca i sierpnia
18.00 - msza św. z udziałem młodzieży
Spowiedź św.
w czasie każdej mszy św.

Dni powszednie

6.30
7.00 - z wyjątkiem Adwentu   
16.30 - I piątek m-ca (oprócz wakacji)                     
18.00
Spowiedź św. w czasie każdej mszy św.  W I czwartki m-ca od godz. 17.00,   w I piątki miesiąca m-ca od 16.15.

Kancelaria

Czynna w:
wtorek-czwartek, godz. 15.00 - 17.00
sobota, godz. 8.30 - 9.30

Tel. do kancelarii: 665 218 122

 

Kontakt

ul. Mazurska 27
11-200 Bartoszyce
e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com
tel. 0(89) 762 28 83
tel. do kancelarii: 665 218 122

Bank Spółdzielczy O/Bartoszyce
12 8855 0004 2001 0000 1007 0001

Bierzmowanie


MOJE PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

2017/2018

17 września (niedziela, godzina 18:00) – spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców

23 września – ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA- wyjazd do Rybak (k. Olsztyna): SPOTKANIE MŁODYCH;

8 października (niedziela, godzina 18:00) – wręczenie dzienniczków: „Moje przygotowanie do bierzmowania”

01-03 grudnia (piątek – niedziela) – wyjazd na weekend rekolekcyjny

18 grudnia (poniedziałek, godzina 19:00) - MSZA ŚWIĘTA I KONFERENCJA DLA RODZICÓW

07 stycznia (niedziela, godzina 18:00) – spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców

09- 11 lutego (piątek- niedziela) – wyjazd na weekend rekolekcyjny

  • Eucharystia w niedzielę – godzina 18:00
  • Eucharystia w czwartek – godzina 18:00
  • każda pierwsza niedziela miesiąca- spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania po Mszy Świętej
  • spotkanie w grupach formacyjnych (2 spotkania w całym cyklu przygotowań; pierwsze w listopadzie;
    drugie w marcu)*

W październiku:

  • nabożeństwo różańcowe

W Adwencie:

  • Roraty

W Wielkim Poście:

  • Droga Krzyżowa (piątek)
  • Gorzkie Żale (niedziela)

 

DLA PRAGNĄCYCH CZEGOŚ WIĘCEJ:

- SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY: RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE (OAZA) – w czwartki po Mszy Świętej o godzinie 18:00

 

18 MAJA 2018SAKRAMENT BIERZMOWANIA

PO PRZYJĘCIU SAKRAMENTU BIERZMOWANIA: PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat.

Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5).