Parafia św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

Niedziela i święta

  7.00
  8.30
10.00 - suma
11.30 - msza św. rodzinna
13.00 - z wyjątkiem lipca i sierpnia
18.00 - msza św. z udziałem młodzieży
Spowiedź św.
w czasie każdej mszy św.

Dni powszednie

6.30
7.00 - z wyjątkiem Adwentu   
16.30 - I piątek m-ca (oprócz wakacji)                     
18.00
Spowiedź św. w czasie każdej mszy św.  W I czwartki m-ca od godz. 17.00,   w I piątki miesiąca m-ca od 16.15.

Kancelaria

Czynna w:
wtorek-czwartek, godz. 15.00 - 17.00
sobota, godz. 8.30 - 9.30

Tel. do kancelarii: 665 218 122

 

Kontakt

ul. Mazurska 27
11-200 Bartoszyce
e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com
tel. 0(89) 762 28 83
tel. do kancelarii: 665 218 122

Bank Spółdzielczy O/Bartoszyce
12 8855 0004 2001 0000 1007 0001

Bierzmowanie


MOJE PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  2019/2020

 

22 WRZEŚNIA - (niedziela) -  spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców, po mszy św. o godz. 18.00;

06 PAŹDZIERNIKA - (niedziela) - katecheza dla bierzmowanych i wręczenie indeksów,
godz. 18:00;

03 LISTOPADA - (niedziela) - katecheza dla bierzmowanych - g. 18:00;

08-09 LISTOPADA - dzień skupienia dla rodziców kandydatów do bierzmowania;

08.11 (piątek)   godz. 18:00 - Msza Św. na rozpoczęcie;

                          godz. 18:30 - spotkanie w kawiarence parafialnej „Santa Casa”;

09.11 (sobota)godz. 10:00 - w kawiarence parafialnej „Santa Casa” - modlitwa
na rozpoczęcie; zajęcia warsztatowe z psychologiem Aleksandrą Tarasewicz (ok. 3 h);

             godz. 13:00 - podsumowanie; zakończenie i poczęstunek.

 

23 LISTOPADA - (sobota)- SPOTKANIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W OSTRÓDZIE- KOSZT: 30  zł;

01 GRUDNIA - (niedziela) - katecheza dla bierzmowanych - g. 18:00;

  • MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY - NIEDZIELA, GODZ. 18:00. (indeksy, przed mszą św. kładziemy do koszyka, który znajduje się w prezbiterium);
  • W PAŹDZIERNIKU RÓŻANIEC - godz. 17:15 - obowiązkowe 5 razy;
  • W GRUDNIU - RORATY - godz. 06:30 - obowiązkowe 4 razy;
  • PARAFIALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE - 15.12 - 18.12;
  • WYJAZD DZIĘKCZYNNY ZA DAR SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - LEDNICA -
    06 CZERWCA 2020 r. - KOSZT. 100 ZŁ.;
  • DLA PRAGNĄCYCH CZEGOŚ WIĘCEJ: SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY: RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE (OAZA) – w środy o godz. 18:45.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia
z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci, co kandydat.

Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma
on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5).