Parafia św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

Niedziela i święta

07.00
08.30
10.00 - suma
11.30 - msza św. rodzinna
15:00
18.00 - msza św. z udziałem młodzieży
Spowiedź św. w czasie każdej mszy św.

Dni powszednie

06.30
07.00 - z wyjątkiem Adwentu   
15.00
18.00
Spowiedź św. w czasie każdej mszy świętej

Kancelaria

Czynna w:
od wtorku do piątku w godz. 15.45 - 17.15

sobota, godz. 8.30 - 9.30

Tel. do kancelarii: 89 762 28 83

 

Kontakt

ul. Mazurska 27
11-200 Bartoszyce
e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com
tel. 0(89) 762 28 83

Bank Spółdzielczy O/Bartoszyce
12 8855 0004 2001 0000 1007 0001

Przygotowanie do małżeństwa


Na początek ...

należałoby wyznaczyć przewidywaną datę ślubu. Wybierając się do kancelarii parafialnej rezerwujemy datę ślubu. Nie potrzeba przy tym szczególnych dokumentów.

 

Formalności ...

Kiedy rozpocząć przygotowanie do sakramentu małżeństwa?

Wymaga się aby narzeczeni zgłosili się do kancelarii parafialnej co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Zaleca się jednak wcześniejsze zgłoszenie (6mc-y przed ślubem), w celu ustalenia terminów spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa, oraz wybrania formy przygotowania.

Jeżeli ślub ma być w innej parafii niż ta, w której obecnie mieszkają, potrzebna jest na to zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.

Kandydaci do małżeństwa powinni:

- skompletować dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa "konkordatowego":

o        aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy) świadectwa chrztu świętego, zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów

o        dowody osobiste,

o        trzy egzemplarze "zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" (pobiera się je w USC i ważne są trzy miesiące od daty wydania).

o        narzeczeni biorą udział w 3 naukach przedślubnych, które odbywają się w terminach podanych na stronie internetowej i w gablotach z ogłoszeniami (nauki można odbyć w innej parafii) 

o        zgłaszają się na 3 konsultacje do Poradni Życia Rodzinnego.

Katechumenat: Nowożeńcy, którzy nie są bierzmowani, oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponad podstawowej, mają obowiązek zgłosić się do księdza aby uzgodnić indywidualny sposób przygotowania do sakramentów.  

Świadkowie ślubu: świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

 

UWAGA!

Możecie uczestniczyć w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa (nauki przedmałżeńskie i poradnia życia rodzinnego) przed spisaniem protokołu. W tym celu musicie zgłosić się do kancelarii po druk potwierdzający odbycie nauk (każdy z narzeczonych musi posiadać odrębny druk zaświadczenia).

 

  Na czym polega przygotowanie do sakramentu małżeństwa?

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje narzeczonych i ma za cel przygotowanie ich oboje do świadomego złożenia sobie i Bogu ślubowania małżeńskiego i podjęcia praw i obowiązków małżonków chrześcijańskich. Wyraża się to zarówno we wzajemnym rozwoju w miłości w doli i niedoli, szczęścia w tym osiąganego jak i w odpowiedzialnym i wielkodusznym przyjmowaniu i wychowywaniu potomstwa.

Narzeczeni uczestniczą w 4 katechezach przedślubnych - naukach ogólnych.

Pary odbywają także spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego, którego muszą znaleźć we własnym zakresie. Doradca jest osobą, która przekazuje w odpowiednim zakresie wiedzę medyczną i praktyczną pozwalającą na rozpoznanie okresów wspólnej płodności a także pomaga w ukształtowaniu motywacji do wyboru tej trudniejszej drogi stanowiącej styl życia małżeńskiego, wreszcie ukazuje prawdziwy sens planowania rodziny pojętego jako świadoma i odpowiedzialna współpraca z Bogiem - Dawcą Życia.   

 

Gdzie możecie przygotować się do sakramentu małżeństwa?

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa ma miejsce przy Kościele Farnym w Bartoszycach. Spotkania zwykle odbywają się co czwartek (oprócz wakacji ) o godz. 19:00 w domu katechetycznym. - Więcej w zakładce "Kurs Przedmałżeński".